Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Administratorem państwa danych osobowych jest Wytwórnia Druków S.C. Małgorzata Gadomska, Elżbieta Żurek z siedzibą w Markach przy ul. Moniuszki 2, NIP: 1251634702 REGON: 362295845

Informacje zawarte poniżej są podane w celu wykonania obowiązku informacyjnego i nie jest wymagane od państwa żadne działanie lub kontakt z nami w tej sprawie. W sytuacji gdy poniżej zawarte informacje są nie wystarczające lub niejasne, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 508467855 lub 694297991, kontakt elektroniczny pod adresem biuro@wytworniakalendarzy.pl lub osobisty w siedzibie firmy.

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości zawarcia i wykonywania umowy usług świadczonych przez naszą firmę.
  2. Dane osobowe, które są przetwarzane to : nazwa firmy i/lub imię i nazwisko, numer NIP, adres siedziby firmy, adres email, numer telefonu, stanowisko jeżeli wykonanie usługi tego wymaga.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji mailowej, w tym udzielanie odpowiedzi na maila, prowadzenia korespondencji, obsługa sprzedaży i reklamacji oraz archiwizacji ww. korespondencji
  4. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy również wymagać od państwa podania innych niezbędnych informacji, np. do celów podatkowych lub rachunkowych.
  5. Państwa dane osobowe dostępne są jedynie partnerom biznesowym Wytwórni Druków, w sytuacji kiedy jest potrzeba dostarczenia produktu do państwa siedziby za pomocą firmy kurierskiej.
  6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
  7. Przysługuje państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, sprzeciw wobec przetwarzania, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wycofanie zgody i wniesienie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie państwo, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.
  8. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowej organizacji ochrony danych osobowych, przed ich przypadkową utratą, przypadkowym zniszczeniem, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, z zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami.
  9. Wszelkie wnioski, informacje i sugestie dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych, w tym przysługujących państwu praw, prosimy kierować mailowo na adres biuro@wytworniakalendarzy.pl lub listownie WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. ul. Moniuszki 2, 05-270 Marki. Państwa wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.